معرفی کتاب - امیرالمومنین لیله القدر است
261 بازدید
تاریخ ارائه : 1/5/2013 11:51:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

 نگاهی به کتاب امیرالمومنین لیلة القدر است 


  کتاب امیرالمومنین لیلة القدر تألیف، میرزا علی سلیمانی بروجردی در واقع تفسیر و تأویلی عرفانی بر سوره قدر است که با استعانت از سوره مبارکه قدر به رشته تحریر درآمده است. 


 

سوره قدر یکی از سوره های بسیار عظیم و پرمحتوای قرآن کریم است که در عین اختصار الفاظ،معانی عمیق بسیاری در آن نهفته است.

نویسنده این کتاب بر اساس تحقیاتی وسیعی که در این زمینه داشته و ثمره آن حدود دوازده رساله و کتاب مفصل است هر کدام از آنها را بر وجهی از وجوه معانی این سوره بنا گذاشته و بیان داشته است و تلاش کرده پرده ای از حقایق آن را آشکار نماید.

کتاب در سه فصل تدوین یافته است:

فصل اول به معانی لیلة القدر می پردازد و فصل دوم به ادله لیله القدر بودن امیرالمومنین و فصل سوم تفسیر و تأویل سوره قدر به امیرالمؤمنین(ع) است.

در مقدمه کتاب ابتدا اجازات نقل روایت توسط مولف از سوی علمای برجسته آمده است و بعد معرفی این اثر به همراه شرحی بر انواع تفسیر و سایر اجازات مولف آمده و بعد در فصول سه گانه کتاب و در بخشهای مختلف، موضوع لیلة القدر بودن حضرت امیرالمومنین مورد تبیین و تشریح و تفسیر و تأویل نویسنده قرارگرفته است.

در واقع این کتاب ادامه ای است بر تألیف دیگری از نویسنده با عنوان مادرم فاطمه زهرا معنای لیله القدر است که در آن کتاب نیز تفسیر و تأویلی عرفانی از معنای لیل القدر بیان گردیده است.

در واقع در فصول مختلف و بخشهای گوناگون این کتاب نویسنده با اشاره به نظرات بزرگان فکر و اندیشه و عرفان شیعی و نیز ادله نقلی و روایی لیلة القدر بودن امیرالمومنین و تفسیر و تأویل سوره قدر به بیان بزرگان تفسیر از امام خمینی گرفته تا دیگر بزرگان این عرصه همچون علامه حسن زاده آملی می پردازد و شرحی تفصیلی از وجوه مختلف عرفانی و تأویلی معانی لیلة القدر و معنی مدنظر در این تحقیق یعنی ذات مقدس امیرالمومنین(ع) بیان می‌دارد.

علاوه بر شرح نزول و تفسیر آیات مختلف مرتبط با این موضوع در قرآن کریم، بحث ادبی و معانی و بیان واژه های سوره قدر و سایر علوم و فنون ادبی و تفسیری مرتبط با این بحث هم اورده شده است.

در خاتمه کتاب، دو روایت پیرامون ولایت و سوره قدر و در تتمه هم گذری بر زندگی نامه و خدمات آیت الله سید امیر محمد حسین علوی طباطبایی بروجردی آمده است.

کتاب امیرالمومنین لیلة القدر است (تفسیر و تألیفی عرفانی بر سوره قدر) را انتشارات دارالتفسیر در 220صفحه و 2000نسخه و به بهای 4500 تومان منتشر کرده است.

علاقمندان می توانند با شماره تلفن 09354377568 تماس حاصل نمایند