رساله‌اى در معرفى حضرت آیت الله سید محمّد جواد علوى طباطبایى بروجردى «مد ظله العالى».
58 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این رساله در انتهاى کتاب «تحقیقى جامع پیرامون سه طفل شهید سیدالشهداء7 در کربلاء عبدالله رضیع7، على اصغر7، على رضیع7» به چاپ رسیده است