در معرفى آیت الله العظمى میرزا محمّد حسن احمدى فقیه یزدى
57 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این رساله در انتهاى کتاب «اثبات مشروعیت جماعت در نماز روز عید غدیر» به چاپ رسیده است