- رساله‌اى در معرفى آیت الله سید محمّد باقر موحد ابطحى اصفهانى«مد ظله العالى».
56 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این رساله مجموعه کتاب «گلشن ابرار» به چاپ رسیده است