مطربى که عارف شد
65 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این رساله در معرفى و احوالات حکیم و عارف متأله مرحوم آیت الله العظمى میرزا جهانگیر خان قشقایى؛ مىباشد