شهادت مادرم فاطمه«س» در قرآن یا تفسیرى عرفانى بر سوره عادیات
20 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب که به تقریظ حضرت آیت الله سید مرتضى نجومى کرمانشاهى؛ در چاپ دوم به چاپ رسیده است، شامل یک مقدمه و چهار فصل و یک تتمه مىباشد. در مقدمه کتاب مفصلاً علّت نگارش و علّت تجدید چاپ این کتاب را نگاشته‌ایم. فصل اوّل: شامل اثبات واقعه شهادت حضرت زهرا «سلام الله علیها» در کتب اهل سنت به ترتیب قرون از قرن دوم هجرى تا قرن حاضر است و در هر قرن سه تن از بزرگان اهل سنت عبارات آنها انتخاب شده و به ترتیب بیان گشته است. فصل دوم: اثبات واقعه شهادت آن حضرت از دیدگاه کتابهاى شیعه مىباشد. فصل سوم: که مهمترین فصل کتاب است با تفسیر و تأویلى منحصر به فرد بر سوره عادیات اثبات قرآنى شهادت حضرت فاطمه «سلام الله علیها» شده است. فصل چهارم: نیز اثبات این واقعه بر اساس عرفان مىباشد در تتمه کتاب نیز به معرفى و زندگى نامه شیخنا الاستاذ آیت الله سید مرتضى حسینى نجومى کرمانشاهى؛ پرداخته‌ایم. قطع وزیرى.