امیر المؤمنین لیلة القدر است یا تفسیر و تأویلى عرفانى بر سوره قدر.
21 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب شامل یک مقدمه و سه فصل است: فصل اوّل: آن شامل ده معنى از معانى لیلة القدر مىباشد که از کتب تفسیرى قرآن حکیم استخراج شده است. فصل دوم: آن شامل استدلال به یازده دلیل مبنى بر لیلة القدر بودن امیر المؤمنین على7 مىباشد. فصل سوم: با توجه به اثبات لیلة القدر بودن امیرالمؤمنین7 در فصل قبل در شش بخش، شش آیه سوره قدر را به حضرت وصى على7 تفسیر نموده‌ایم. در انتهاى این کتاب نیز رساله‌اى را در معرفى یکى از مشایخمان در نقل روایت مرحوم آیت الله سید امیر محمّد حسین علوى طباطبایى بروجردى؛ نگاشته‌ایم. تلفن مرکز پخش 09354377568