تحقیقى جامع پیرامون سه طفل شهید سیدالشهدا7 در کربلاء.
26 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب که تحقیقى نوین و بسیار دقیق در تفکیک بین سه طفل شهید سید الشهداء7 در کربلا - یعنى على اصغر7 و عبدالله رضیع7 و على رضیع7 - مىباشد، اثرى نوین و اوّلین کتاب از سلسله کتابهاى تحقیقى اجتهادى در مقتل سید الشهداء7 مىباشد. این کتاب شامل پنج فصل و یک تتمه است: فصل اوّل: در معرفى طفل شش ماهه سیدالشهداء7 به نام عبدالله رضیع 7است. فصل دوم: در معرفى طفل هفت ساله سیدالشهداء به نام على اصغر7 است. فصل سوم: در معرفى طفل یک روزه سیدالشهداء7 به نام على رضیع 7است. فصل چهارم: پیرامون عبارات بعضى از مقاتلى است که در این کتاب از آنها استفاده وافر شده است. فصل پنجم: پیرامون نقد و بررسى بعضى از مقاتل مىباشد. در تتمه کتاب نیز به مختصرى از زندگى نامه و خدمات فقیه عالیقدر حضرت آیت الله سید محمّد جواد علوى طباطبایى بروجردى «مد ظله العالى» پرداخته‌ایم. تلفن مرکز پخش 09354377568