تلخیص تحقیقى جامع پیرامون سه طفل شهید سیدالشهداء7 در کربلا.
25 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این تلخیص توسط بانوى فاضله و محققه سرکار خانم زهرا سادات موسوى درودى «دام توفیقاتها» انجام گرفته است. تلفن مرکز پخش 09354377568