الصداقه در اثبات جزئیت شهادت بر ولایت در اذان و اقامه.
19 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب فقهى براى اثبات جزء واجب بودن شهادت ثالثه یعنى :«اشهد انّ علیاً و ابناء المعصومین اولیاء الله و حجج» در اذان و اقامه در یک مقدمه و سه فصل و یک تتمه تنظیم شده است: فصل اوّل: پیرامون کلیات بحث در سه بخش: الف: تاریخچه موضوع، ب: مرورى بر تحقیقات گذشته علماء، ج: تعریف اصطلاحات و بیان مفاهیم موضوع، تنظیم شده است. فصل دوم: بررسى دیدگاه فرق مختلف در شهادت بر ولایت در اذان و اقامه مىباشد که در سه بخش: الف: دیدگاه فقهاى شیعه و مستندات آنها و در آن یازده دیدگاه بیان و شرح شده است، ب: دیدگاه فقهاى اهل سنت و مستندات آنها، ج: دیدگاه فقهاى غلات و مستندات آنها فصل سوم: نقد و بررسى وجوب شهادت بر ولایت در اذان و اقامه، که شامل سه بخش است: الف: اشکالات وارده بر حکم وجوب و جواب آنها که سیزده اشکال تقریر و جواب داده شده است، ب: پیرامون این که چرا پیامبر اکرم «صلّى الله علیه و آله و سلّم» دستور مستقیم بر شهادت ثالثه ندادند، ج: شهادت بر دیگر ائمه «علیهم السلام» در اذان و اقامه. تتمه: شامل بعضى نظرات فقهى مؤلف پیرامون اذان و اقامه است. در ابتداى این کتاب اجازه مؤلف از مرحوم آیت الله العظمى حاج میرزا شیخ جواد تبریزى؛ به طبع رسیده است. قطع وزیرى. تلفن مرکز پخش 09354377568