اثبات مشروعیت جماعت در نماز عید غدیر
18 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب که تقریرات درس خارج فقه مرحوم آیت الله العظمى میرزا محمّد حسن احمدى فقیه یزدى؛ مىباشد به قلم مؤلف و یکى دیگر از فضلاء حوزه علمیه قم تقریر و توسط مؤلف محترم تحریر و تحقیق شده و به همراه مطالب مهمى در مسأله تاریخى همین موضوع در یک جلد وریزى به چاپ رسیده است. در ابتداى این کتاب سه اجازه مؤلف از مرحوم آیت الله العظمى میرزا محمّد حسن احمدى فقیه یزدى7 چاپ شده است. قطع وزیزى. تلفن مرکز پخش 09354377568