چهل پرسش چهل پاسخ.
19 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از مؤلف محترم در ایام تبلیغى و غیر آن سؤالهایى به صورت کتبى در موضوعات مختلف شده است، که این مجموعه شامل چهل پرسش و چهل پاسخ مىباشد که به آن پاسخ وافى و کافى داده شده است. قطع وزیرى تلفن مرکز پخش 09354377568