- مقدمه بر کتاب «فرزانگان میلاجرد»
21 بازدید
ناشر: وفایی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
کتاب «فرزانگان میلاجرد» تألیف یکى از شاگردان مؤلف، طلبه فاضل جناب آقاى محمّد آقامحمّدى میلاجردى مىباشد، که استاد در یک صفحه تقریظى را بر آن کتاب نگاشته است. قطع رقعى