- راه تزکیه نفس
20 بازدید
ناشر: امام منصور
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این مجموعه شامل چهل نامه عرفانى از بزرگان و علماء نامدار شیعه در طول تاریخ مىباشد که بنا بر ذوق مؤلف محترم جمع آورى شده است. قطع وزیرى.