مجتهد و مجاهدى بزرگ
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این رساله در معرفى و احوالات مرحوم آیت الله العظمى حاج میرزا صادق تبریزى؛ مىباشد