- فرزانه‌اى از لرستان
53 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب در معرفى مرحوم آیت الله العظمى حاج میرزا ابوالقاسم جاپلقى بروجردى گیلانى؛ معروف و مشهور به «میرزاى قمى» صاحب کتاب «قوانین الاصول» مىباشد